Hakkımızda

Başkalarının problemlerini çözerseniz kazanabileceğinizin en fazlasını elde edersiniz diyerek, dinamik, genç, uzman bir kadro ile yola çıktık. Çevresindeki sorunların çözümü biliniyorsa kimsenin bunlara kayıtsız kalmaması gerektiği bilincindeyiz. Sorunlara kısa vadeli çözümler bulmak yetmez. Farklı, özel bakış açıları ile bakmak gerekir." En keskin zekânın yetersiz kaldığı noktada yeni bir bakış açısı yardımınıza koşar."

Ekonomi ve iş hayatının getirdiği zorluklar karşısında ayağınız her takıldığında, aşağıdaki danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde danışmanlık alabileceğiniz bir adres olmak amacındayız.

kurumsal
Hizmetlerimiz
Arena Finans Danışmanlığı

Kurumsal finansman alanındaki çalışmalarımızı müşterilerimizin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kurumsal finans ilkeleri doğrultusunda yüksek profesyonellik ve etik standartları taşıyan çözümleri, şirketlerinin karlılığını ve değerini arttıracak en etkili ve uygun çözümleri engellere takılmadan müşterilerimizin tam menfaatleri doğrultusunda üretip sunmaktır.

FİNANSAL TARAMA (CHECK-UP)

Tarama sonucunda problemlerin çoğu daha ortaya çıkmadan, gelişme riski tespit edilip alınan önlemler sayesinde geciktirilmesi, problemlerin kalıcı hasarlar bırakmadan iyileşmesini sağlamaktır. Durumu kritik olan şirketlere fayda sağladığı gibi işletmesini sağlıklı şekilde sürdürmeyi hedefleyen tüm şirketlere fayda sağlamaktadır.

KAYNAK YAPISI YÖNETİMİ

Optimum kaynak dağılımının tek bir yolu veya bir formülü bulunmamakla beraber yukarıdaki modellerden hangisinin en iyi olduğu sorusunun cevabı şirketlere özeldir. İşletmeciler tarafından unutulmaması gereken şirketlerin borçlanma limitlerinin sonsuz olmadığıdır. Şirketlerin Rating’i, şirketin kaynak yapısından (Capital Structure) negatif veya pozitif etkilenir. Borç ödeme gücünün göstergesi olan Kredi Ratingi yükseldikçe şirketin borçlanma imkânları artmakta, maliyetleri düşmektedir. Bu sebeple optimum kaynak dağılımı büyük önem taşımaktadır.

Arena Finans’ın Analiz ve Çözüm Önerileri

. Alacak ve stok devir hızları analizleri akabinde işletme sermayesinin etkin kullanım yöntemlerinin tespiti ile borçlanma ihtiyacının azaltılması ve böylece daha az faiz ödenerek şirketin karlılığına katkı,
. Şirket için en uygun Capital Structure planlamasıyla Rating’in yükseltilmesi için yardım,
. Şirketin yatırımları için uygun fonun tespiti,
. Şirketin halka arz, tahvil arzı gibi alternatif finansman kaynaklarının planlanmasında desteklenmesi.

BANKA İLİŞKİLERİ VE KREDİ YÖNETİMİ

Bankalar ile ilişkilerinin nasıl daha iyi yürütülebileceği, hangi bankaların portföyler de bulunması gerektiği, kredi kullanımlarının hangi vadelerde ve miktarlarda yapılacağı konularında müşteri özelinde çalışmalar yapılmaktadır.

İşletmeler operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple Aktif – Pasif yönetiminin en önemli unsurları arasında borçların düzenlenmesi yer alır.

UZUN VE KISA DÖNEM FİNANSAL PLANLAMA

Arena Finans, müşterilerine, stratejik hedeflerine ulaşmaları, yatırımlarının doğru finansmanı, finansal güçlülüğü yakalamaları ve ekonomide meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı olmaları için sunduğu Finansal Planlama hizmetleri kapsamında müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile işletme sermayelerinin etkin kullanımı için yol göstermektedir.

PROJE FİNANSMANI

Yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte, yatırımların gerçekleştirilme aşamalarında karşılaşılabilecek finansal riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

SATIN ALMA VE BİRLEŞME (M&A)

M&A sürecinde alıcı ya da satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize süreç, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

. Yurtiçi ve yurtdışı pazarımı büyütmek için stratejik bir ortağa mı ihtiyacım var?
. Büyümek için ortak mı borç mu almalıyım?
. Şirketimi organik mi inorganik mi büyütmeliyim?
. Şirketimi satmalı mıyım?
. Farklı bir sektöre yatırım yapmak için ne yapmalıyım?
. Hangi şirketi nasıl satın alırım?

FİNANSAL YAPILANDIRMA

Şirketler finansal sıkıntılarını zamanında uygulayacakları politikalarla aşarak tekrar başarılı günlere dönülebilmektedir. Günümüz iş dünyasında artan rekabet koşulları ve artan mali baskılar sebebiyle bozulan nakit akışları gibi çeşitli nedenlerden dolayı firmalar finansal sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar gerek firma kaynaklı gerekse piyasa koşullarından olsun burada erken teşhis ve aksiyon planları, şirket performans ve değerinin korunması için önem taşımaktadır. Bu aksiyonlarda gecikilmesi yapılandırma ihtiyacının dozunu arttırmaktadır.

Yeniden Yapılandırmaya ihtiyaç duyan şirketlerde değer yaratabilecek alanların öne çıkarılması ve bu doğrultuda çözüm önerilerinin oluşturulması önem taşımaktadır. Bu süreçte öncelikle şirketin mevcut durumu analiz edilmekte ve şirkete özel yeniden yapılandırma stratejileri oluşturulmaktadır.

Muhasebe Organizasyonu Danışmanlığı

“Muhasebe verilerinin anlamlılık düzeyini yükselten ve onları işlenebilir hale getiren iyi bir muhasebe organizasyonun varlığıdır.”

Son yıllarda meydana gelen sürekli değişimler ve gelişmeler şirketleri önemli ölçüde etkilemiştir. Artan yükümlülüklerle birlikte, daha iyi bir muhasebe organizasyonun varlığı şirketler için çok önemli bir hale gelmiştir.

Günümüz ve gelecek rekabet koşullarında tutunma çabası içinde olacak şirketlerin, şartlara uygun bir muhasebe organizasyon yapısına sahip olmaları gerekmektedir.

Globalleşen dünyanın bir köşesinde olan Türkiye`de de herşey gibi muhasebe de standartlar çerçevesinde hazırlanıyor. Uluslararası Muhasebe Standartları`na uygun olmayan kayıtlar geçersiz sayılıyor, sırf bu nedenle firmalar kredi alamıyor. Bu sebepledir ki, Uluslararası Muhasebe Standartları`na uygun muhasebe organizasyonu şarttır. Bu konuda yaşayacağınz her türlü sorunda yardımınıza hazırız.

Muhasebe Organizasyonu Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

. Muhasebe Hesap Planı
. Muhasebe Defter Sistemi
. Muhasebe Belge Sistemi
. Muhasebe Kayıt Sistemi
. Muhasebe Kontrol Sistemi
. Muhasebe Raporlama Sistemi

Bütçe Oluşturma ve Kontrol Sistemi Danışmanlığı

“Çeşmenin suyunun her zaman aynı bollukta akmayacağını, zaman zaman azalacağını ve bir gün kesileceğini göz önünde tutarak, bütçenizde ihtiyatlı olunuz. “

Vehbi KOÇ

Göstergesiz bir otomobile yolculuk etmek ister misiniz? Tabi ki hiç bir yolcu ve kaptan, göstergesiz bir otomobille yola devam etmeyi göze alamaz. Deneyimli kaptanlar otomobillerini, göstergelerden elde ettikleri bilgileri birleştirerek yönlendirir ve yönetirler. Günümüz iş dünyasının karmaşık ve rekabetçi ortamında şirketleri yönetmekte bir otomobili İstanbul sokaklarında sürmek kadar zordur. Arena mali program danışmanlığı karlılık haritanızı elinde tutan " co-pilot" unuz olmayı teklif ediyor.

Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden, ürün çıktısına kadar tüm süreçleri geliştirip, işletmenizin karlılığını bugünden görmenizi ve doğru karar vermenizi sağlamaktadır.

Bütçeleme sistemi oluşturma ve kontrol olmak üzere iki aşamada hazırlanmaktadır.

. Senaryo Analizleri
. Satış/Hizmet Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Üretim Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Satınalma Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Stok Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Personel Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Yatırım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Nakit Akım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü
. Proforma Gelir Tablosu Oluşturma ve Kontrolü
. Proforma Bilanço Oluşturma ve Kontrolü

Finansal Farkındalık Danışmanlığı

“Para konuşur fakat çok az insan onun dilini anlayabilir. “

Venita Van CASPEL

Kırtasiye maliyetlerini kısmak, personele bedava çay-kahve servisini durdurmak, öğle yemeklerini ucuza veren bir catering firmasından almak, benzin kullanımını kısıtlamak, personeli uçak yerine otobüsle seyahate çıkarmak, satışların düşeceğini bile bile ürünlere zam yapmak çok büyük bir finansal farkındalık oluşturur mu?

Yoksa, finansal farkındalılık yapılması gereken tüm masraf ve maliyet kalemlerinin şirketin hangi `İş Sahası` ile doğrudan ilişkili olduğunu anlamak ve şirketin `iş sahaları`nı yöneten kişi departmanlara finansal sorumluluk yükleyerek kendi işlerinin verimli bir şekilde yönetmeleri talimatını vermek mi olmalıdır?

Bu sorularınızın yanıtını finansal farkındalık danışmanlığında bulabilirsiniz.

. Satınalma Finansal Farkındalığı
. Pazarlama Finansal Farkındalığı
. Yönetim Finansal Farkındalığı
. Üretim Finansal Farkındalığı
. İnsan Kaynakları Finansal Farkındalığı
. Şirketin Performans Değerlendirmesi

Maliyet Hâkimiyeti Danışmanlığı

“Hakim olmadığınız maliyetleri yönetemezsiniz.”

Zengin bir çelik tüccarı olan Andrew Carnegie bir asır önce şöyle demişti: " Maliyetlerinize dikkat edin, karınız kendi başınızın çaresine bakacaktır." En iyi yöneticiler karları ya da kazançları üzerine çok düşünmezler, saatlerce fiyatlandırma listesi yapmazlar. Onlar bilirler ki, maliyetleri dengede tutmak, kontrol edebilmek hissedarların, CEO`ların onları takdir etmelerinin en garantili yoludur. Ama en kolay yolu değildir.

Eski bir filozof kendisine klay yoldan geometri öğretmesini isteyen bir krala, " geometride kral yolu yoktur." demiştir. Bu yüzden size en kolay değil, en garantili yolu sunuyoruz.

Maliyet Hakimiyeti Danışmanlığı Hizmetlerimiz

. Maliyet Organizasyonu
. Maliyet Muhasebesi ve Kayıt Düzeni
. Girdilerin Saptanması ve İzlenmesi
. Giderlerin Gider Yerlerinin Tespiti
. Girdilerin Mamullere Yüklenmesi

Maliyet Yönetimi Hizmetlerimiz

. Maliyet Hacim İlişkilerinin Saptanması
. Maliyet-Hacim-Kar Analizleri
. Başa Baş Noktası ve Güvenlik Payı Analizleri
. Yönetim Kararlarında Geçerli Maliyet Analizleri
. Tam Maliyet, Normal Maliyet ve Değişken Maliyet
. Ürün Fiyatlama ve Kar Planlama

Stratejik Yönetim ve Örgütsel Tasarım Danışmanlığı

“Tasarımcı, radikal iç görüye sahip değilseniz, stratejilerinizi planlamak zorundasınız.”

Strateji, farklı bir faaliyetler kümesi gerektiren emsalsiz ve değerli bir konum yaratmaktır. Eğer bir tek ideal konum olsaydı, stratejiye ihtiyaç olmayacaktı. Tek sorun o konumu keşfetmek ve kapmak olacaktı. Stratejik konumlanmanın özü, rakiplerinden farklı faaliyetler gerçekleştirmektir.

İşte bu noktada, önce neye sahip olmadığınız ile ilgilenin. Bunu yaptığınızda bir stratejiye ihtiyaç olduğunu göreceksiniz. Stratejik hedefler, şirketleri bugünün ötesine geçip yeni dünyalar oluşturmaya zorlar.

Stratejik Yönetim ve Örgütsel Tasarım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Stratejik Yönetim

. Stratejik Analiz
. İşletme Stratejileri ve Seçimi
. Stratejileri Uygulama ve Kontrol

Örgütsel Tasarım
. Stratejiye Göre Yapının Oluşturulması
. Örgüt Ana Gaye ve Politikaları
. Örgüt Şeması
. Örgüt Temel Prensipleri
. Görev ve Sorumluluk
. Sistem Geliştirme

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

“Yenilik ve üretkenlik değişimin dinamiklerindendir ve bunlar sadece insan zihnini bereketli topraklarında çimlenir.”

Artık insan kaynakları departmanı kavramını kullanmıyoruz. Onun yerine aile departmanı veya insan yönetimi adını veriyoruz. Çünkü " insan" kaynakları değer değildir. İsmi İK olmasına rağmen, personel müdürlüğü gibi çalışan kurumların günün koşullarına göre yapılandırılmaları gerkiyor. Fakat şirketlerin insan olmadan sadece mekanik sistemle değişmeleri zordur. Değişim, tek tek bireylerin aynı hedefe odaklanan " kollektif çabaları" ile meydana gelir.

Yenilik ve üretkenlik değişimin dinamiklerindendir ve bunlar sadece insan zihninin bereketli topraklarında çimlenir. Aşağıda yer verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sizlere yol gösteriyoruz.

İnsan Yönetimi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

. İnsan Psikolojisi
. İnsan Yönetimi ve Planlaması
. Norm Kadro Oluşturma
. Seçme ve Yerleştirme
. İş Değerleme
. İş Analizi
. Görev Tanımı
. Performans Yönetimi
. Ücret Yönetimi
. Ödül Sistemleri
. Kariyer Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı, ISO 9000:2000

Birinci kural " müşteri her zaman haklıdır" , ikinci kural " birinci kural daima geçerlidir" . bu felsefeden yola çıkan toplam kalite yönetimi, müşteri odaklı düşünmeyi ve daha iyisini hedeflemeyi zorunlu kılmıştır.

Toplam kalite yönetimi standartlarını benimseyen kurumumuz, kalitenin kopya edilemeyeceğini düşünüyor, her şirket için şirket kültürlerine ve şartlarına uygun olabilecek adımlara yönelik birer reçete öneriyoruz.

Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

. Kalite Çemberleri
. Kalite Maliyetleri
. EFQM Mükemmellik Modeli
. Problem Çözme Araçları
. Toplam KaliteYönetiminde Eğitim
. ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
. ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP) Yönetim Sistemi

SWOT Analizi / Ön İnceleme Danışmanlığı

“Bir işletmenin sahip olduğu üstünlüklerin toplamı her çevre fırsatı için uygun olmayabilir veya her fırsatın değerlendirilmesi için aynı üstün özelliklere ihtiyaç duyulmayabilir. “

Her işletme (sizin şirketinizde dahil olmak üzere) kendisinin rakiplerinden farklı olduğunu gösteren parmak izi gibi emsalsiz imajlara, know-how bileşimlerine sahiptir. Bu potansiyelinizi ortaya çıkarmak ve rakiplerinizle başedebilmek için belirli dönemlerde işletmenizin ön inceleme çalışmasını yaptırmak zorundasınız.

Biz SWOT Analizi/Ön inceleme Danışmanlığı planı yaparak sizin güçlü-zayıf taraflarınız ile çevredeki fırsatları ve tehditleri ortaya koyarak, strateji kurmanıza yardımcı oluyoruz.

SWOT Analizi/Ön İnceleme Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Dış Çevre Analizi

. Ekonomik Analiz
. Teknolojik Analiz
. Hukuki-Politik Analiz
. Sosyo-Kültürel Analiz

İş Çevre Analizi

. Tedarikçiler
. Müşteriler
. Rakipler
. İkame Ürünler

İç Çevre Analizi

. Satınalma
. Üretim
. Pazarlama/Satış
. Muhasebe/Finans
. Personel/İnsan Yönetimi
. Bilişim
. Yönetim Fonksiyonları

Basel II Değişimine Uyum

“Basel-II ile, geri dönüşü olmayan bu yolda artık, şirketler için pek çok şey eskisi gibi olmayacak.”

Basel II değişimine uyum sağlayamayan ve değişimi yönetemeyen işletmelerin kredi maliyetlerinin artacağı ve geleceğe yönelik gerçekçi planlar yapmalarının zorlaşacağı açıktır. Değişime ayak uyduramama beraberinde yaşamsal derecede önemli sorunları getirmektedir. Bu noktada işletmelerin dikkat etmeleri gereken husus mevcut yönetim, yöntem ve yaklaşımlarına duygusal olarak bağlanmaktan kaçınmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşletmeler, BASEL II ile, finansal bilgilerin yanı sıra niteliksel bilgi ve faktörler de derecelendirme sürecinde dikkate alınmaktadır. Daha iyi bir derecelendirme notu alabilmek için işletmeler aşağıdaki konularda danışmanlık hzimeti almalıdır.

Basel-II Danışmanlığı Hizmetlerimiz

. Yönetim, Yönetim Yapısı ve Personel
. Amaçlar ve Ürün/Hizmet Gelişimi
. Muhasebe, Kontrol ve Risk Yönetimi
. İç Süreçler, Ürün/Hizmet ve Teknoloji
. Satış ve Pazarlama Faaliyetleri
. Pazar Konumu ve Rekabet
. Müşteri ve Tedarikçiler
. Güvenilirlik ve Açık İletişim
. Finansal Yönetim

İç Denetim Danışmalığı

“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim (kurumsal yönetim) süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”

İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity); Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi veya diğer uygulamacılardır. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetimin işletme organizasyonu içindeki konumunu değerlendirdiğimizde; İç denetim, bir organizasyon yapısı içinde bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu için kurulan ve kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme hizmetlerini sunan bir birimdir. Bu açıdan bakıldığında iç denetim; organizasyon içinde bağımsız olarak kurulan ve işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir fonksiyondur. İç denetimin amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. İç denetim yönetsel bir kontroldür; diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. İç denetim yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle iç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur.

İç denetim, kurumun kültürüne ve kaynaklarına uygun bir şekilde ve tarzda iç denetçiler çalıştıran her kurumda, katma değer sağlar. Disiplinli ve sistemli bir değerlendirme yöntemi, her iç denetim faaliyetinin parçasıdır.

Yönetim Danışmanlığı

“Yönetim danışmanlığı; şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda, stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularında, öneri ve hizmetleri sunmaktır.”

Yönetim Danışmanlığı, günümüzde Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak tercih edilen bir danışmanlık şeklidir. ; Yönetim Danışmanlığı’nın ilke ve etik kurallarına bağlı kalarak, şirketler için değer yaratma sürecini oluşturmaktır Proje Danışmanlığı konularında sahip olduğumuz derin bilgi ve birikimimizi profesyonel kadromuzun deneyimleri ile birleştirerek, müşterilerimizin sorunlarına kendilerine özgü ve fark yaratan çözümler üretiyoruz.

Yönetim Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler;

. Genel Yönetim Danışmanlığı
. Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı
. KOBİ Yönetim Danışmanlığı
. Stratejik Yönetim Danışmanlığı
. Franchising Danışmanlığı
. Kurumsallaşma
. İnovasyon Süreci

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

Başarılı olan aile şirketleri kadar pazardan yok olup gidenler de vardır. Gidenlerin ortak noktası aile bağlarının ya da aile modellerinin taşıdığı hatalardır.

Burada bize düşen, Türk aile şirketlerinin başarısını sağlamayan dinamikleri bulup ortaya çıkarmak ve bu değerlerin altını çizmektir. Aynı zamanda kurumsallaşma yolculuğunda Türkiye`nin %90`ını oluşturan aile şirketlerine destek olmaktır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır.

Bu süreç işletmeleri bir sistem haline getirmesinin yanı sıra, aile ilişkilerini de bir sistem haline getirir.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Şirketin Kurumsallaşması

. Amaçlara Uygun Örgüt Yapısının Oluşturulması
. İş Tanımlarının Hazırlanması
. İç Yönetmeliklerin Oluşturulması
. Yetki ve Sorumlulukların Tespiti

Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması

. Aile Anayasası Oluşturma
. Aile Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi
. Aile Konseyi Oluşturma
. Çatışma Yönetimi
. Devir Planı
. Hissedar Sözleşmesi Hazırlama